ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำนักศึกษาและคณาจารย์เข้าศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 60 Share

พิธีอาศิรวาท เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จย่า ประจำปี 2563

พิธีอาศิรวาท เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จย่า ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 4 176 Share


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

โครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล”

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 183 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร