การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 1 58


การเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

การเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 42


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 26


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร