แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพร สามารถดาวห์โหลดเอกสาร คุณสมบัติ แบบคำขอกู้ยืมเงินฯ และตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงินฯ ... 

เผยแพร่เมื่อ 8 พฤษภาคม 2563 215 Share

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างชัดเจน 11 พื้นที่

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างชัดเจน 11 พื้นที่ (exasperated) ถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆ ก็ต้องเลี่ยงสถานที่ ที่มีคนแออัด (mask) เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ (2 stars) พื้นที่เสี่ยงที่ควรเลี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ (cellphone) ควรติดตามอย่างต่อเนื่อง จากกรมควบคุมโรค

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2563 142 Share

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และ นักวิชาการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2563 1,355 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร