การรับสมัครนักศึกษาพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2564 11 1,082 Share

วันพยาบาลแห่งชาตื

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 312 Share


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขยายเวลาเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขยายเวลาเปิดให้บริการนอกเวลาราชการถึงเวลา 18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2563

 

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 138 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร