ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และ นักวิชาการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2563 742 Share

สวัสดีปีใหม่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

สวัสดีปีใหม่ รพ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2563 24 129 Share


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://admission.kpru.ac.th 

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2563 9 652 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร